ฝาเฌอร่า

1.jpg

 

ไม้ฝาเฌอร่า แอดวานซ์ ลายชัยพฤกษ์ สีธรรมชาติ 08x15x300 ซม
ไม้ฝาเฌอร่า แอดวานซ์ ลายชัยพฤกษ์ สีธรรมชาติ กว้าง 6" หนา 8 มม. ยาว 3 ม. หนัก 5.4 กก. ต่อแผ่น, 2.67 แผ่น ต่อตารางเมตร

2.jpg

 

ไม้ฝาเฌอร่า สเปลนดิด ลายชัยพฤกษ์ รุ่นวิจิตรชงโค 1x15x300 ซม
ไม้ฝาเฌอร่า สเปลนดิด เฌอร่า ลายชัยพฤกษ์ รุ่นวิจิตรชงโค สีธรรมชาติ กว้าง 6" หนา 1 ซม. ยาว 3 ม. หนัก 6.55 กก. ต่อแผ่น, 2.67 แผ่น ต่อตารางเมตร

1.jpg

 

ไม้ฝาเฌอร่า แอดวานซ์ ลายสัก สีธรรมชาติ 08x15x300 ซม
ไม้ฝาเฌอร่า แอดวานซ์ ลายสัก สีธรรมชาติ กว้าง 6" หนา 8 มม. ยาว 3 ม. หนัก 5.4 กก. ต่อแผ่น, 2.67 แผ่น ต่อตารางเมตร

2.jpg

 

ไม้ฝาเฌอร่า สเปนดิด ผิวเรียบ รุ่นวิจิตรชงโค 1x15x300 ซม
ไม้ฝาเฌอร่า สเปลนดิด ผิวเรียบ รุ่นวิจิตรชงโค สีธรรมชาติ กว้าง 6" หนา 1 ซม. ยาว 3 ม. หนัก 6.55 กก. ต่อแผ่น, 2.67 แผ่น ต่อตารางเมตร