จุดเด่นผลิตภัณฑ์

สรรไทสั่งตัด (Santai Sangtad) มีรูปลอนให้เลือก 3 รูปลอน

 • สรรไทลอน 760
 • สรรไทลอน 825
 • สรรไทลอนกระเบื้อง
 • ผลิตจากเหล็กกล้ากำลังสูง มีค่า Yield strength ไม่ต่ำกว่า 550 Mpa (5,396 กิโลกรัม/ ตารางเซ็นติเมตร)
 • เคลือบกันสนิมด้วย ซิงคาลูม : โลหะผสมระหว่าง สังกะสี 45% อลูมิเนียม 55% ไม่น้อยกว่า 70,100,150 กรัมต่อตารางเมตร (AZ70,AZ100,AZ150) และเป็นไปตามมาตราฐานออสเตรเลีย AS1397-G550
 • การเคลือบสี : Clean Colorbond ตามมาตราฐานออสเตรเลีย AS 2728 "Pre-painted and Organic Film / Metal Laminate Products"
 • ระยะพาดแปกว้างไกล และป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝนได้เป็นเยี่ยม
 • ผลิตแผ่นตามความยาวที่ต้องการ
color.jpg
  • สีมาตราฐาน
  • สีสรรไทแดงสด
  • สีสรรไทน้ำทะเล
  • สีสรรไทขาว
  • สีสรรไทเขียว
  • สีสรรไทแดงเข้ม
  • สีสรรไทเหลือง
   

มีความหนาให้เลือกหลากหลาย 0.23 mm.- 0.50 mm.

Download.png

 

สีสรรไทน้ำทะเล