กระเบื้องตราห้าห่วง

5h1.jpg

 

ลอนคู่ อย่างบาง ยาว 120 ซม.
ลอนคู่ อย่างบาง หนา 0.4 ซม. ยาว 120 ซม.เป็นความยาวมาตรฐาน และปราศจากใยหิน ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

5h2.jpg ลอนคู่อย่างหนา ยาว 120 ซม.
ลอนคู่ อย่างหนา มีความหนา 0.5 ซม.ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมกำหนด(มอก.) ยาว 120 ซม. เป็นความยาวมาตรฐาน และปราศจากใยหิน ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
5h1.jpg

 

ลอนคู่ อย่างบาง ยาว 150 ซม.
ลอนคู่ อย่างบาง ความหนา 0.4 ซม. ยาว 150 ซม. ขนาดยาวพิเศษ เหมาะสำหรับแถวปลายของชายคา และปราศจากใยหิน ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

5h2.jpg ลอนคู่ อย่างหนา ยาว 150 ซม.
ลอนคู่ อย่างหนา มีความหนา 0.5 ซม.ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมกำหนด(มอก.) ยาว 150 ซม. เป็นความยาวพิเศษ เหมาะสำหรับแถวปลายสุดของหลังคา ปราศจากใยหิน ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ